CloudVeil se yon oganizasyon san pwofi ki te konmanse ofri teknoloji pou filtè entènèt pou manm Legliz de Dye an Kris, Menonit nan ane 2014 anba direksyon Komite Teknoloji a.  Yon ekip frè ki sòti nan tout Amerik Nò a bay sipò teknik pou itilizatè yo, pou fè rechech epi yo travay nan devlopman sou nouvo pwodwi ak solisyon an.

 

Misyon

Nou deside pou bay solisyon Entènèt la ki efikas ak sekirite pou manm legliz sa a.
Vizyon

Nou kwè filtè Entènèt yo ki gen sikirite e ki mache byen dwe disponib pou tout manm legliz la. Nou ap travay tout tan pou amelyore pwodwi ak solisyon ki egziste pou fe tout mwayen posib pou yo ka gen sekirite epi pou yo ka fonksyone byen.
Pwen Enpòtan

Premye bi nou se pou akonpanye sèvis Entènèt la pou bezwen biznis ki fonksyonèl epi pratik ak  lòt fonksyon ki gen enpòtans tou.  Sa enpòtan pou moun ki sèvi ladann ta pataje avek nou ki jan sa ap mache pou nou ka toujou amelyore solisyon filtè yo ki deja egziste epi nouvo solisyon ki sou devlopman.