Ki jan pou anrejistre nan CloudLocker (NyajKadnase):

Enstale CloudLocker (KadnasèNyaj).  Sa se app locker (kadnasè aplikasyon) an.

  • Ouvri Play Store (Magazen Jwet)la sou aparèy ou epi chache CloudVeil oubyen TAPE ISIT
  • Enstale CloudLocker.

Sevi ak pyès idantifikasyon swivan yo pou aktive kont ou.

Non itilizatè:  (adrès emèl ou)

NIP (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl): 522123

Enstale Blue Browser (Navigatè Ble):

  • Ouvri Play Store sou aparèy ou epi chache CloudVeil oubyen TAPE ISIT
  • Enstale Blue Browser.

Enstale CloudLauncher (LansèNyaj):

*Sa pa obligatwa, men yo rekomande li sou tout aparèy yo sòf si se yon pwodwi Samsung.

Nòt:  Sa va bay ou yon nouvo ekran biwo.  Ou va bezwen ajoute ikòn aplikasyon yo ankò sou li.  Ou rale yo sòti nan lis aplikasyon ou pou mete l’ sou nouvo ekran biwo a.

  • Ouvri Play Store la sou aparèy ou epi chache CloudVeil oubyen TAPE ISIT
  • Enstale CloudLauncher.
  • Ale nan Settings >Home (reglaj >biwo)epi chwazi CloudLauncher kom Launcher defò.

TAPE ISIT  pou jwenn sans enstalasyon an.

Tanpri, si ou gen kesyon toujou, ou met kontakte sipò teknik nan support@cloudveil.org.